ErrorText

הסתיים שלב הגשת ההצעות לשנת 2017! תודה רבה לכל מי שהגיש, והתעקש- למרות התקלות הטכניות... ב-20.2.17 תתקיים וועדת השיפוט ומיד לאחריה יפורסמו בעמוד הפייסבוק שמות הפרוייקטים הזוכים. בהצלחה!!!


עלינו לאוויר! עלינו לאוויר-זזים 2017 חניכי תנועות יקרים! אתם מוזמנים להעלות הצעות מקוריות ויצירתיות לפרויקטים קהילתיים . וגם לצרף סרטון קצר להמחשת הפרוייקט! אז קדימה- תתחילו לזוז!!!

הפקס לשליחת אישורי הורים
מס' הפקס לשליחת אישורי הורים- 03-7369101


הסתיים שלב הגשת ההצעות לשנת 2017! תודה רבה לכל מי שהגיש, והתעקש- למרות התקלות הטכניות... ב-20.2.17 תתקיים וועדת השיפוט ומיד לאחריה יפורסמו בעמוד הפייסבוק שמות הפרוייקטים הזוכים. בהצלחה!!!
 

מהרו לעלות סרטונים
השנה אנו מזמינים את חניכי התנועות להעלות סרטונים קצרים המתארים את הפרויקט. בין הסרטונים שיעלו ייבחרו מס' סרטונים שייזכו את מפיקיהם בפרסים.
 


מס' הפקס לשליחת אישורי הורים- 03-7369101