תקנון
פעילות זו אינה ממומנת, מומלצת או מנוהלת בשום דרך ע''י פייסבוק ו/או כל גורם שהוא המקושר אליה. את/ה מבינ/ה שהמידע שאת/ה מספק/ת יועבר אגד ולא לפייסבוק. המידע ישמש לטובת התחרות בלבד